photo album > Toronto Philharmonia (10)

Here are some pictures of Simon working with the Toronto Philharmonia